مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of studies in learning and teaching English
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jslte.iaushiraz.ac.ir/
دفتر مجله شیراز
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8541
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jslte@iaushiraz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 لطف الله یارمحمدی سردبیر
2 محمدجواد ریاستی مدیر داخلی
3 محمدصادق باقری اعضای هیات تحریریه
4 احیا عمل صالح اعضای هیات تحریریه
5 فیروز صدیقی مدیر مسئول
6 فریده پورگیو اعضای هیات تحریریه
7 ناصر رشیدی اعضای هیات تحریریه
8 حسین شکوهی اعضای هیات تحریریه
9 نسرین شکرپور اعضای هیات تحریریه
10 محمدحسن تحریریان اعضای هیات تحریریه
11 رضا نیلی پور اعضای هیات تحریریه