مشخصات نشریه
عنوان نشریه ارتباطات و آموزش در توسعه منابع انسانی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله دفتر مطالعات نیروی انسانی
موضوع علوم انسانی / علوم ارتباطات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7620
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 91 - شماره 7 - بهار 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالرضا شاه محمدی مدیر مسئول
2 کرم اله دانش فرد سردبیر
3 معصومه عسگری مدیر داخلی
4 مهرنوش پازارگادی اعضای هیات تحریریه
5 زهرا پیشگاهی فرد اعضای هیات تحریریه
6 کرم اله دانش فرد اعضای هیات تحریریه
7 علی دلاور اعضای هیات تحریریه
8 عبدالرضا سبحانی اعضای هیات تحریریه
9 عبدالرضا شاه محمدی اعضای هیات تحریریه
10 سید وحید عقیلی اعضای هیات تحریریه
11 ناصر میرسپاسی اعضای هیات تحریریه