مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم جغرافیایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://geographic.sinaweb.net/
دفتر مجله مشهد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-7977
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه geographic.sinaweb.net
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 33 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابوالفضل بهنیافر مدیر مسئول
2 محسن رضائی عارفی مدیر اجرایی
3 هادی قنبرزاده دربان مدیر داخلی
4 مهدی جهانی ثانی اعضای هیات تحریریه
5 محمدعلی احمدیان اعضای هیات تحریریه
6 عزت اله مافی اعضای هیات تحریریه
7 ابوالفضل بهنیافر اعضای هیات تحریریه
8 هادی قنبرزاده دربان اعضای هیات تحریریه
9 سیدحسن مطیعی لنگرودی اعضای هیات تحریریه
10 مسعود مهدوی اعضای هیات تحریریه
11 حسین محمدی اعضای هیات تحریریه
12 کتایون علیزاده اعضای هیات تحریریه
13 مهدی جهانی ثانی سردبیر
14 حمید جعفری اعضای هیات تحریریه
15 علی اکبر عنابستانی اعضای هیات تحریریه
16 ابوالقاسم امیر احمدی اعضای هیات تحریریه
17 مصطفی طالشی اعضای هیات تحریریه
18 محسن رنجبر اعضای هیات تحریریه
19 آزیتا رجبی اعضای هیات تحریریه