مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jlap.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4133
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijlap@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jlap.srbiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره شماره4(پیاپی46) - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر علی زارع مدیر مسئول
2 دکتر محمد آشوری سردبیر
3 معصومه عبدالوهابی مدیر داخلی
4 دکتر محمد آشوری اعضای هیات تحریریه
5 دکتر گودرز افتخار جهرمی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر ابراهیم بیگ زاده اعضای هیات تحریریه
7 دکتر سیدعباس پورهاشمی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر علی زارع اعضای هیات تحریریه
9 دکتر محمدجواد شریعت باقری اعضای هیات تحریریه
10 دکتر سیدحسین صفائی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر عباس کریمی اعضای هیات تحریریه
12 دکتر نسرین مصفا اعضای هیات تحریریه
13 دکتر محمدعلی مهدوی ثابت اعضای هیات تحریریه
14 دکتر صابر نیاورانی اعضای هیات تحریریه