مشخصات نشریه
عنوان نشریه Fuzzy Optimization and Modeling Journal Fuzzy Optimization and Modeling Journal
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://fomj.qaemiau.ac.ir/
صاحب امتیاز قائمشهر
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-7007
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه fomj@qaemiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-23
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 1 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی ابراهیم نژاد سردبیر
2 محمد ادبی تبار فیروزجاه مدیر مسئول
3 مهدی فلاح جلودار مدیر اجرایی
4 علیرضا امیرتیموری اعضای هیات تحریریه
5 رضا توکلی مقدم اعضای هیات تحریریه
6 محمد خدابخشی اعضای هیات تحریریه
7 ایرج مهدوی اعضای هیات تحریریه
8 رضا فرضی پور صائن اعضای هیات تحریریه
9 علی ابراهیم نژاد اعضای هیات تحریریه
10 رضا شاهوردی اعضای هیات تحریریه
11 محمد ادبی تبار فیروزجاه اعضای هیات تحریریه