مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Alternative Veterinary Medicine Journal of Alternative  Veterinary Medicine
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.joavm.com
دفتر مجله کازرون
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه Alternativevetjoavm@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 6 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 آمنه خوشوقتی مدیر مسئول
2 مختار مختاری سردبیر
3 مهرداد شریعتی اعضای هیات تحریریه
4 سعید نظیفی اعضای هیات تحریریه
5 علی رضاخانی اعضای هیات تحریریه
6 علی هنرآموز اعضای هیات تحریریه
7 منصور بیات اعضای هیات تحریریه
8 آرکانجلو(Arcangelo) جنتیله (Gentile ) اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
9 مختار مختاری اعضای هیات تحریریه
10 آمنه خوشوقتی اعضای هیات تحریریه
11 محمدحسین مرحمتی زاده مدیر داخلی