مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Alternative Veterinary Medicine
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله کازرون
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 آمنه خوشوقتی سردبیر
2 سعید خاتم ساز مدیر مسئول
3 اردوان نوروزی اصل مدیر داخلی
4 مختار مختاری اعضای هیات تحریریه
5 مهرداد شریعتی اعضای هیات تحریریه
6 سعید نظیفی اعضای هیات تحریریه
7 علی رضاخانی اعضای هیات تحریریه
8 زهرا خواجه ویراستار ادبی نشریه
9 بهرام عمواغلی تبریزی اعضای مشورتی هیات تحریریه
10 ابراهیم رحیمی اعضای مشورتی هیات تحریریه
11 امیر شاکریان اعضای مشورتی هیات تحریریه
12 نیلا نیک زاده تایپیست
13 حسام نجیبی کارشناس نشریه
14 علی هنرآموز اعضای هیات تحریریه
15 علیرضا گلچین منشادی مدیر اجرایی
16 محمد حسین مرحمتی زاده دبیر تخصصی
17 حمید کیوانی مشاور
18 بیتا علایی مشاور
19 منصور بیات اعضای هیات تحریریه
20 آرکانجلو(Arcangelo) جنتیله (Gentile ) اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)