مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Alternative Veterinary Medicine
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز واحد کازرون
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-09-13
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 آمنه خوشوقتی سردبیر
2 سعید خاتم ساز مدیر مسئول
3 اردوان نوروزی اصل مدیر داخلی
4 مختار مختاری اعضای هیات تحریریه
5 مهرداد شریعتی اعضای هیات تحریریه
6 سعید نظیفی اعضای هیات تحریریه
7 علی رضاخانی اعضای هیات تحریریه
8 زهرا خواجه ویراستار ادبی نشریه
9 بهرام عمواغلی تبریزی اعضای مشورتی هیات تحریریه
10 ابراهیم رحیمی اعضای مشورتی هیات تحریریه
11 امیر شاکریان اعضای مشورتی هیات تحریریه
12 نیلا نیک زاده تایپیست
13 حسام نجیبی کارشناس نشریه
14 علی هنرآموز اعضای هیات تحریریه
15 علیرضا گلچین منشادی مدیر اجرایی
16 محمد حسین مرحمتی زاده دبیر تخصصی
17 حمید کیوانی مشاور
18 بیتا علایی مشاور
19 منصور بیات اعضای هیات تحریریه
20 آرکانجلو(Arcangelo) جنتیله (Gentile ) اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)