مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Applied Operational Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijorlu.liau.ac.ir/
دفتر مجله لاهیجان
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه ijorlu
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6867
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijorlu@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijorlu.liau.ac.ir/rss_mag.php?slc_lang=en&sid=1&mag_id=24
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 1 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دفتر مجله
2 سهراب کرد رستمی سردبیر
3 بهروز دانشیان مدیر مسئول
4 صادق پور جعفر مدیر داخلی
5 izhar ahmad اعضای هیات تحریریه
6 mehiddin al-baali اعضای هیات تحریریه
7 فرید علیزاده اعضای هیات تحریریه
8 علیرضا امیر تیموری اعضای هیات تحریریه
9 bing yuan cao اعضای هیات تحریریه
10 بهروز دانشیان اعضای هیات تحریریه
11 yul chin efendiev اعضای هیات تحریریه
12 علی امروز نژاد اعضای هیات تحریریه
13 یحیی فتحی اعضای هیات تحریریه
14 فرهاد حسین زاده لطفی اعضای هیات تحریریه
15 غلامرضا جهانشاهلو اعضای هیات تحریریه
16 داود خجسته سالکویه اعضای هیات تحریریه
17 سهراب کرد رستمی اعضای هیات تحریریه
18 thomas wolf اعضای هیات تحریریه
19 مهدی طلوع اعضای هیات تحریریه
20 مازیار صلاحی اعضای هیات تحریریه
21 فریدون رهنمای رودپشتی اعضای هیات تحریریه
22 dhanesh patel اعضای هیات تحریریه
23 mohammad mahmoud jaradat اعضای هیات تحریریه
24 oleg granichin اعضای هیات تحریریه
25 مصطفی نصری اعضای هیات تحریریه
26 رضا کاظمی متین اعضای هیات تحریریه
27 محمد تقی منظوری اعضای هیات تحریریه
28 سید هادی ناصری اعضای هیات تحریریه