مشخصات نشریه
عنوان نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jil.bonabiau.ac.ir/
دفتر مجله بناب
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7884
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه bonabulaw@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jil.bonabiau.ac.ir/RSS.XML
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 3 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید باقر سیدی بنابی مدیر مسئول
2 رحیم وکیل زاده سردبیر
3 علی دادمهر مدیر داخلی
4 سید محمدرضا آیتی اعضای هیات تحریریه
5 ربیعا اسکینی اعضای هیات تحریریه
6 سید محمدتقی علوی اعضای هیات تحریریه
7 اسماعیل رحیمی نژاد اعضای هیات تحریریه
8 رضا سکوتی نسیمی اعضای هیات تحریریه
9 سید باقر سیدی بنابی اعضای هیات تحریریه
10 ابراهیم شعاریان اعضای هیات تحریریه
11 حسن فرهودی نیا اعضای هیات تحریریه
12 سید محمد صادق موسوی اعضای هیات تحریریه
13 رحیم وکیل زاده اعضای هیات تحریریه
14 بهمن محمد صادق زاد ویراستار ادبی نشریه
15 محمد حسین یوسفی ویراستار انگلیسی
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دفتر مجله
17 وحید آقاکیشی زاده کارشناس نشریه