مشخصات نشریه
عنوان نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی مبانی فقهی حقوق اسلامی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jfil.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6272
شاپا الکترونیکی 2251-6272
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه majalefeqh@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 2(پاییز و زمستان 1399)،شماره24 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید محمدرضا آیتی مدیر مسئول
2 علیرضا فیض سردبیر
3 علیرضا امینی اعضای هیات تحریریه
4 اصغر عربیان اعضای هیات تحریریه
5 محمد جعفری هرندی اعضای هیات تحریریه
6 محمدتقی فخلعی اعضای هیات تحریریه
7 احمد باقری اعضای هیات تحریریه
8 محمدرسول آهنگران اعضای هیات تحریریه
9 سید محمدرضا آیتی اعضای هیات تحریریه
10 محمد محسنی دهکلانی اعضای هیات تحریریه
11 فرهاد ادریسی اعضای هیات تحریریه