مشخصات نشریه
عنوان نشریه میکروب شناسی مواد غذایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Food Microbiology
آدرس وب سایت نشریه http://jfm.iaushk.ac.ir/
صاحب امتیاز شهرکرد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه J Food Microbiol
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
شاپا الکترونیکی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jfm@iaushk.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://jfm.iaushk.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 4 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی رئیسی مدیر مسئول
2 ابراهیم رحیمی سردبیر
3 سید رضا طالبیان مدیر داخلی
4 امیر شاکریان اعضای هیات تحریریه
5 شهرام شکر فروش اعضای هیات تحریریه
6 محمدرضا محزونیه اعضای هیات تحریریه
7 گیتی کریم اعضای هیات تحریریه
8 مهرداد قوامی اعضای هیات تحریریه
9 ناهید رحیمی فرد اعضای هیات تحریریه
10 مجتبی بنیادیان اعضای هیات تحریریه
11 افشین جوادی اعضای هیات تحریریه
12 مهدی رئیسی ویراستار ادبی نشریه
13 ابراهیم رحیمی ویراستار ادبی نشریه
14 مهرداد عامری اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 فرهید همت زاده اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)