مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Food Biosciences and Technology
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jfbt.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7086
شاپا الکترونیکی 2423-8163
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jfbt@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Mehrdad Ghavami مدیر مسئول
2 Mehrdad Ghavami سردبیر
3 Maryam Gharachorloo مدیر داخلی
4 Abdollah Ghavami اعضای هیات تحریریه
5 Ara Kanekanian اعضای هیات تحریریه
6 Brian Bointon اعضای هیات تحریریه
7 Mahmood Amin Lari اعضای هیات تحریریه
8 Mehrdad Ghavami اعضای هیات تحریریه
9 Masoud Honarvar اعضای هیات تحریریه
10 Maryam Gharachorloo اعضای هیات تحریریه
11 Maryam Mizani اعضای هیات تحریریه
12 Richard Marshall اعضای هیات تحریریه
13 Seyyed Mehdi Seyyedain Ardabili اعضای هیات تحریریه
14 Seyyed Zeaoddin Mazhari اعضای هیات تحریریه
15 Anoosheh Sharifan اعضای هیات تحریریه