مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Earth Sciences Iranian Journal of Earth Sciences
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijes.mshdiau.ac.ir/
صاحب امتیاز مشهد
موضوع علوم پایه / زمین‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه IJES
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2008-8779
شاپا الکترونیکی 2228-785x
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijes.geo@gmail.com and ijes2010@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://ijes.mshdiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 2 - مهر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات مجله ایرانی علوم زمین (Iranian Journal of Earth Sciences) نشریه علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی است که به زبان انگلیسی منتشر می شود. این نشریه از سوی موسسه تامسون رویترز (Clarivate analytics) در پایگاه Emerging Sources Citation Index نمایه شده است. بیش از این دارای اعتبار علمی - پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده و در پایگاه داده های علمی SCOPUS و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حبیب ملایی مدیر مسئول
2 رحیم دبیری سردبیر
3 علی اصغر آریایی مدیر داخلی
4 محسن پورکرمانی اعضای هیات تحریریه
5 سید رضا موسوی حرمی اعضای هیات تحریریه
6 غلامرضا لشکری پور اعضای هیات تحریریه
7 فرید مر اعضای هیات تحریریه
8 Jozef MICHALÍK اعضای هیات تحریریه
9 Marko Pajovic اعضای هیات تحریریه
10 MANOJ PANDIT اعضای هیات تحریریه
11 Artyom Victorovich Gusarov اعضای هیات تحریریه
12 رحیم دبیری اعضای هیات تحریریه
13 حبیب ملایی اعضای هیات تحریریه
14 محمد کرامتی معزآبادی اعضای هیات تحریریه
15 علیرضا عاشوری اعضای هیات تحریریه
16 عباس قاسمی اعضای هیات تحریریه
17 اسداله محبوبی اعضای هیات تحریریه
18 محسن علامه اعضای هیات تحریریه
19 حاجی حسین عزیزی اعضای هیات تحریریه
20 منوچهر قرشی اعضای هیات تحریریه
21 بهرام علیزاده اعضای هیات تحریریه
22 José Francisco Santos اعضای هیات تحریریه
23 David J.W. Piper اعضای هیات تحریریه
24 Vladimir A Lebedev اعضای هیات تحریریه
25 Shrikant D Limaye اعضای هیات تحریریه
26 Wei Wang اعضای هیات تحریریه
27 ابوالفضل بهنیافر اعضای هیات تحریریه
28 پیمان افضل اعضای هیات تحریریه
29 احمد ادیب اعضای هیات تحریریه
30 مسیح افقه اعضای هیات تحریریه
31 شیما فرزانه کارشناس نشریه