مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم غذایی و تغذیه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Food Technology and Nutrition
آدرس وب سایت نشریه http://jftn.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-0123
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ftn@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 18 - شماره بهار 1400 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهرداد قوامی مدیر مسئول
2 مریم قراچورلو سردبیر
3 مسعود هنرور اعضای هیات تحریریه
4 سید ضیاالدین حسینی مظهری اعضای هیات تحریریه
5 حسین بهمنیار اعضای هیات تحریریه
6 هوشنگ نیکوپور اعضای هیات تحریریه
7 وحید تقی خانی اعضای هیات تحریریه
8 مهرداد قوامی اعضای هیات تحریریه
9 سید مهدی سیدین اردبیلی اعضای هیات تحریریه
10 پیمان مهستی اعضای هیات تحریریه
11 مجید عمیدپور اعضای هیات تحریریه
12 مریم میزانی اعضای هیات تحریریه
13 سید محمد علی موسویان اعضای هیات تحریریه
14 مریم قراچورلو اعضای هیات تحریریه
15 مهناز مظاهری اسدی اعضای هیات تحریریه
16 سیروس قطبی اعضای هیات تحریریه
17 بابک غیاثی طرزی اعضای هیات تحریریه
18 انوشه شریفان اعضای هیات تحریریه