مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیای طبیعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jopg.iaularestan.ac.ir/
دفتر مجله لارستان
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5656
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 42 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مرضیه موغلی مدیر مسئول
2 محمدرضا ثروتی سردبیر
3 احمد انصاری لاری مدیر داخلی
4 پرویز کردوانی اعضای هیات تحریریه
5 محمدحسین رضایی مقدم اعضای هیات تحریریه
6 محسن رنجبر اعضای هیات تحریریه
7 بهروز ساری صراف اعضای هیات تحریریه
8 علی شکور اعضای هیات تحریریه
9 حسن لشگری اعضای هیات تحریریه
10 حسین محمدی اعضای هیات تحریریه
11 سید رحیم مشیری اعضای هیات تحریریه
12 ابراهیم مقیمی اعضای هیات تحریریه