مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های زراعی درحاشیه کویر پژوهش های زراعی درحاشیه کویر
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://kavir.iauvaramin.ac.ir/
دفتر مجله ورامین
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3359
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه agri@iauvaramin.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://iauvaramin.ac.ir/fa
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 3 - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد نصری سردبیر
2 محمد ترابی مدیر مسئول
3 میثم اویسی مدیر داخلی
4 مسعود اصفهانی اعضای هیات تحریریه
5 آیدین حمیدی اعضای هیات تحریریه
6 رضا ضرغامی اعضای هیات تحریریه
7 نبی الله نعمتی اعضای هیات تحریریه
8 موسی‌الرضا وفایی‌تبار اعضای هیات تحریریه
9 رحیم هنرنژاد اعضای هیات تحریریه