مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم تکثیر و آبزی پروری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://basj.baboliau.ac.ir/
دفتر مجله بابل
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه علوم تکثیر
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-5449
شاپا الکترونیکی 2645-5722
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه breeding.journal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://basj.baboliau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 14 - پاییز 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این مجله در سایت های SID و magiran نمایه می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر سید مهدی حسینی فرد مدیر مسئول
2 دکتر باقر مجازی سردبیر
3 دکتر شایان قبادی مدیر داخلی
4 مریم کاویانی چراتی مدیر اجرایی
5 دکتر رضا چنگیزی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر غلامرضا رفیعی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر اصغر عبدلی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر ابوالفضل عسگری اعضای هیات تحریریه
9 دکتر شایان قبادی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر ابوالقاسم کمالی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر باقر مجازی امیری اعضای هیات تحریریه
12 دکتر سهراب معینی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر حامد منوچهری اعضای هیات تحریریه
14 دکتر صابر وطن دوست اعضای هیات تحریریه
15 دکتر الهه خدابخش اعضای مشورتی هیات تحریریه
16 دکتر عباس بزرگ نیا اعضای مشورتی هیات تحریریه
17 دکتر روح اله جوادیان اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 دکتر مهران جواهری اعضای مشورتی هیات تحریریه
19 دکتر یاسمن فهیم دژبان اعضای مشورتی هیات تحریریه
20 مکرمه حمیدی ویراستار ادبی نشریه
21 مریم کاویانی چراتی ویراستار انگلیسی
22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دفتر مجله