مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم به زراعی گیاهی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jpps.iau-shoushtar.ac.ir/
دفتر مجله شوشتر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-4552
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه cps@shoushtar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه در حال بررسی
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 2 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 روزبه فرهودی مدیر مسئول
2 عطااله سیادت سردبیر
3 عبدالکریم بنی سعیدی مدیر اجرایی
4 جمشید رزمجو اعضای هیات تحریریه
5 عادل مدحج اعضای هیات تحریریه
6 پرویز احسان زاده اعضای هیات تحریریه
7 قدرت ا... فتحی اعضای هیات تحریریه
8 شاپور لرزاده اعضای هیات تحریریه