مشخصات نشریه
عنوان نشریه گیاه و زیست‌بوم
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://plant.iausr.ac.ir/fa/
دفتر مجله یادگار امام (ره) - شهر ری
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735_7454
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه zistbom@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 59 - شماره - تابستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه علاوه بر چاپ 4 شماره اصلی به طور معمول 3 تا 4 شماره ویژه نامه در سال چاپ می نماید
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرهنگ مراقبی سردبیر
2 علی اکبر تجلی مدیر مسئول
3 محمد هادی فرزانه مدیر داخلی
4 محمد متینی زاده اعضای هیات تحریریه
5 محمد حسین لباسچی اعضای هیات تحریریه
6 طاهر نژادستاری اعضای هیات تحریریه
7 فریبا شریفی نیا اعضای هیات تحریریه
8 سید رضا طبایی عقدایی اعضای هیات تحریریه
9 آذر کریم لر کارمند نشریه
10 فاطمه نامی ویراستار انگلیسی
11 فریده قیدارپور ویراستار
12 حمیدرضا معصومیان گرافیست