مشخصات نشریه
عنوان نشریه تغذیه حیوانات مزرعه ای (علوم دامی سابق)
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://fan.iaushab.ac.ir/
دفتر مجله شبستر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه علوم دامی
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1510
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه shabJAS@iaushab.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 89 - شماره 9 - پاییز 1389
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 یحیی ابراهیم نژاد مدیر مسئول
2 کامبیز ناظرعدل سردبیر
3 ناصر ماهری سیس مدیر داخلی
4 حمید رضا انصاری رنانی اعضای هیات تحریریه
5 اکبر تقی زاده اعضای هیات تحریریه
6 محمود شیوازاد اعضای هیات تحریریه
7 علیرضا صفامهر اعضای هیات تحریریه
8 علی میرزا آقازاده عطاری اعضای هیات تحریریه