مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش‌های علوم و فنون دریایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jmstr.iau-tnb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران شمال
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-2193
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jmstr.iran@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 1 - خرداد 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال صاحب امتیاز
2 پریسا نجات خواه معنوی مدیر مسئول
3 محمد مهدوی سردبیر
4 عبدالرحیم وثوقی سردبیر افتخاری
5 افتخار شیروانی مهدوی مدیر داخلی
6 لیندا یادگاریان ویراستار انگلیسی
7 شهربانو عریان اعضای هیات تحریریه
8 عبدالحسین روستائیان اعضای هیات تحریریه
9 محمد مهدوی اعضای هیات تحریریه
10 جعفر سیف آبادی اعضای هیات تحریریه
11 حسن زارع مایوان اعضای هیات تحریریه
12 عبدالرحیم وثوقی اعضای هیات تحریریه
13 پریسا نجات خواه معنوی اعضای هیات تحریریه