مشخصات نشریه
عنوان نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of RS and GIS for Natural Resources
آدرس وب سایت نشریه http://girs.iaubushehr.ac.ir/
دفتر مجله بوشهر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2676-7082
شاپا الکترونیکی 2676-668X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه girs@iaubushehr.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sni-5_QAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4a
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فاضل امیری مدیر مسئول
2 فاضل امیری سردبیر
3 مهدی فرح پور جانشین سردبیر
4 طیبه طباطبایی مدیر داخلی
5 اسماعیل کوهگردی دبیر تخصصی
6 سعید مغدانی مدیر اجرایی
7 مهدی تیموری کارشناس نشریه
8 محمد ساکی انتظامی گرافیست
9 محمد ساکی انتظامی صفحه آرا
10 عبدالشریف بن محمد رشید اعضای هیات تحریریه
11 منصور مصداقی اعضای هیات تحریریه
12 سعید پیراسته اعضای هیات تحریریه
13 فاضل امیری اعضای هیات تحریریه
14 طیبه طباطبایی اعضای هیات تحریریه
15 اسماعیل کوه گردی اعضای هیات تحریریه
16 مهدی فرح پور اعضای هیات تحریریه
17 علی اکبر آبکار اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 محمدرضا چائی چی اعضای مشورتی هیات تحریریه
19 حسین بشری اعضای مشورتی هیات تحریریه
20 محمد جنگجو اعضای مشورتی هیات تحریریه
21 امیرهوشنگ احسانی اعضای مشورتی هیات تحریریه
22 رضا جعفری اعضای مشورتی هیات تحریریه
23 نصرت اله صفائیان اعضای مشورتی هیات تحریریه
24 مریم شکری اعضای مشورتی هیات تحریریه
25 نعمت اله نسرین نژاد اعضای مشورتی هیات تحریریه
26 علی آریاپور اعضای مشورتی هیات تحریریه
27 سید جمال الدین خواجه الدین اعضای مشورتی هیات تحریریه
28 امیر رضا طلایی اعضای مشورتی هیات تحریریه
29 سید احمد حسینی کازرونی ویراستار ادبی نشریه
30 سید مجتبی حسینی ویراستار ادبی نشریه
31 سید مجتبی حسینی ویراستار
32 سعید مغدانی ویراستار
33 عبدالرشید بن محمد شریف ویراستار انگلیسی
34 ناهید بابایی ویراستار انگلیسی
35 سعید مغدانی مدیر وب سایت
36 بیست واجی پردانا اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
37 رامین نورقلی پور اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
38 سعید پیراسته اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)