مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم آبزیان
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Aquatic Sciences
آدرس وب سایت نشریه http://jas.iaubushehr.ac.ir/
دفتر مجله بوشهر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه علوم آبزیان
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9392
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jas@iaubushehr.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jpll.iaubushehr.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 3 - پاییز 1389
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=3&user=ffKEwMIAAAAJ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالرحیم پذیرا مدیر مسئول
2 حمیدرضا اسماعیلی سردبیر
3 حمیدرضا اسماعیلی اعضای هیات تحریریه
4 رحمان پاتیمار اعضای هیات تحریریه
5 عبدالرحیم پذیرا اعضای هیات تحریریه
6 حسین رحمانی اعضای هیات تحریریه
7 اصغر عبدلی اعضای هیات تحریریه
8 خسرو آیین جمشید اعضای هیات تحریریه
9 حاجی قلی کمی اعضای هیات تحریریه
10 تیرداد مقصودلو مدیر داخلی
11 محمد ساکی انتظامی گرافیست
12 محمد ساکی انتظامی صفحه آرا