مشخصات نشریه
عنوان نشریه journal of crop nutrition science journal of crop nutrition science
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jcns.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7353
شاپا الکترونیکی 2538-2470
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jcns@iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jcns.iauahvaz.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 1 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 شهرام لک مدیر مسئول
2 عطااله سیادت سردبیر
3 خوشناز پاینده جانشین سردبیر
4 عادل مدحج مدیر داخلی
5 عطااله سیادت اعضای هیات تحریریه
6 حبیب اله نادیان قمشه اعضای هیات تحریریه
7 شهرام لک اعضای هیات تحریریه
8 مجتبی علوی فاضل اعضای هیات تحریریه
9 احمد نادری اعضای هیات تحریریه
10 یحیی رضایی نژاد اعضای هیات تحریریه
11 عادل مدحج اعضای هیات تحریریه
12 شاپور لرزاده اعضای هیات تحریریه
13 مرتضی سام دلیری اعضای هیات تحریریه
14 علی مدنی اعضای هیات تحریریه
15 راتیکانتا قوش اعضای هیات تحریریه
16 خان بهادار مروت اعضای هیات تحریریه