مشخصات نشریه
عنوان نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jcep.iaut.ac.ir/
دفتر مجله تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-1822
شاپا الکترونیکی 2476-731X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه http://jcep.iaut.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.jpec.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 1(57)بهار - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jZ9vc7wAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدحسین کاظمی مدیر مسئول
2 مهرداد یارنیا سردبیر
3 فرهاد فرح وش مدیر داخلی
4 حمداله کاظمی اربط اعضای هیات تحریریه
5 فرخ رحیم زاده خویی اعضای هیات تحریریه
6 مهدی تاج بخش اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا شکیبا اعضای هیات تحریریه
8 احمد قنبری اعضای هیات تحریریه
9 عادل دباغ محمدی نسب اعضای هیات تحریریه
10 جهانفر دانشیان اعضای هیات تحریریه
11 همت اله پیردشتی اعضای هیات تحریریه
12 مهرداد یارنیا اعضای هیات تحریریه
13 بهرام میرشکاری اعضای هیات تحریریه
14 حمداله کاظمی اربط ویراستار انگلیسی
15 محمود تورچی ویراستار
16 رحیم حامدرحیمی کارشناس نشریه