مشخصات نشریه
عنوان نشریه بوم شناسی گیاهان زراعی بوم شناسی گیاهان زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Agroecology Journal
آدرس وب سایت نشریه http://www.agroecojournal.com/
دفتر مجله میانه
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه AEJ
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7957
شاپا الکترونیکی 2423-7965
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه aej@m-iau.ac.ir,s.jamshidi@m-iau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.agroecojournal.com/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 3 - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه قبلاً (تا شماره تابستان 1393) با نام مجله دانش نوین کشاورزی پایدار منتشر می شد و از پاییز 1393 با عنوان بوم شناسی گیاهان زراعی انتشار می یابد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سلیمان جمشیدی مدیر مسئول
2 حمدالله کاظمی اربط سردبیر
3 حسن نورافکن مدیر داخلی
4 محمد باقر خورشیدی اعضای هیات تحریریه
5 مجید دهقان شعار اعضای هیات تحریریه
6 علی رضوانی اعضای هیات تحریریه
7 منوچهر فربودی اعضای هیات تحریریه
8 حمید مدنی اعضای هیات تحریریه
9 مهرداد یارنیا اعضای هیات تحریریه
10 الناز نوروزی اقدم مدیر اجرایی
11 عزیزه یوسفی ویراستار ادبی نشریه
12 Branislav R Ranković اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
13 Aunu Rauf اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
14 Ayhan Horuz اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 Abdelghany Elzaawely اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)