مشخصات نشریه
عنوان نشریه بوم شناسی گیاهان زراعی
آدرس وب سایت نشریه http://www.agroecojournal.com/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز میانه
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه AEJ
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7957
شاپا الکترونیکی 2423-7965
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه aej@m-iau.ac.ir, s.jamshidy@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://www.agroecojournal.com/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 2 - مرداد 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه قبلاً (تا شماره تابستان 1393) با نام مجله دانش نوین کشاورزی پایدار منتشر می شد و از پاییز 1393 با عنوان بوم شناسی گیاهان زراعی انتشار می یابد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سلیمان جمشیدی مدیر مسئول
2 حمدالله کاظمی سردبیر
3 حسن نورافکن مدیر اجرایی
4 محمد باقر خورشیدی اعضای هیات تحریریه
5 مجید دهقان شعار اعضای هیات تحریریه
6 علی رضوانی اعضای هیات تحریریه
7 منوچهر فربودی اعضای هیات تحریریه
8 حمید مدنی اعضای هیات تحریریه
9 مهرداد یارنیا اعضای هیات تحریریه
10 عزیزه یوسفی ویراستار ادبی نشریه