مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش و پژوهش علوم دامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228_7671
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه anim.sc.res@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 93 - شماره 4 - زمستان 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابوالقاسم لواف مدیر مسئول
2 ابوالفضل زارعی سردبیر
3 بهزاد همتی مدیر داخلی
4 محمود شیوازاد مدیر اجرایی
5 محمد علی کمالی مدیر تحریریه
6 مجتبی زاهدی فرد مدیر تولید محتوا
7 محمد مرادی شهربابک مدیر وبلاگ
8 کیوان کرکودی دبیر تخصصی
9 نیلوفر حسینی اصفهانی مدیر وب سایت