مشخصات نشریه
عنوان نشریه Food & Health
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://fh.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع پزشکی / بهداشت
کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2645-5560
شاپا الکترونیکی 2645-5560
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 2 - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه