مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Agricultural Science Research& Technology International Journal of Agricultural Science Research& Technology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir/
دفتر مجله شوشتر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7588
شاپا الکترونیکی 2251-7596
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijasrt@iau-shoushtar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=5eHx7wUAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات ایندکس در سایت های: ISC گوگل اسکولار، Linkedin، CABI، Electronic Journals Library، Open-j-Gate، Global Impact Factor 2015 IF= 0.765، ****************************************************************************************** آغاز چاپ سال 2011 بوده است. **************************************************
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بهمن خسروی پور سردبیر
2 احمدرضا عمانی مدیر مسئول
3 آزاده نوراله نوری وندی مدیر داخلی
4 Mohammad Chizari اعضای هیات تحریریه
5 Cyrus Salmanzadeh اعضای هیات تحریریه
6 Ahmad Al-Rimawi اعضای هیات تحریریه
7 Artur Fernando Arede Correia Cristovao اعضای هیات تحریریه
8 Donald E Breazeale اعضای هیات تحریریه
9 Seyed Mehdi Mirdamadi اعضای هیات تحریریه
10 Seyed Jamal Farajollah Hosseini اعضای هیات تحریریه
11 Abdolazim Ajili اعضای هیات تحریریه
12 Ahmad Reza Ommani اعضای هیات تحریریه
13 Bahman Khosravipour اعضای هیات تحریریه
14 Ahmed Mirghani Abdel Rahman Bereir اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 M. Asaduzzaman Sarker اعضای هیات تحریریه
16 Badar Naseem Siddiqui اعضای هیات تحریریه