مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Agricultural Science Research& Technology
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] مجله بین المللی علوم ، تحقیقات و فناوری کشاورزی در نظام های آموزش و ترویج
آدرس وب سایت نشریه http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir/
صاحب امتیاز شوشتر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه IJASRT in EESs
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7588
شاپا الکترونیکی 2251-7596
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijasrt@iau-shoushtar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 3 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آغاز چاپ سال 2011 بوده است. ********************************************************************************************** ایندکس در سایت های: CABI, Electronic Journals Library, Open-j-Gate, Global Impact Factor 2015 IF= 0.765
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمدرضا عمانی سردبیر
2 احمدرضا عمانی مدیر مسئول
3 آزاده نوراله نوری وندی مدیر داخلی
4 Mohammad Chizari اعضای هیات تحریریه
5 Cyrus Salmanzadeh اعضای هیات تحریریه
6 Ahmad Al-Rimawi اعضای هیات تحریریه
7 Artur Fernando Arede Correia Cristovao اعضای هیات تحریریه
8 Donald E Breazeale اعضای هیات تحریریه
9 Seyed Mehdi Mirdamadi اعضای هیات تحریریه
10 Seyed Jamal Farajollah Hosseini اعضای هیات تحریریه
11 Abdolazim Ajili اعضای هیات تحریریه
12 Ahmad Reza Ommani اعضای هیات تحریریه