مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Biodiversity and Science Ecology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.jbes.ir/
دفتر مجله تنکابن
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9284
شاپا الکترونیکی 2008-9284
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@jbes.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 94 - شماره 19 - تابستان 1394
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 کیوان صائب مدیر مسئول
2 سیدمحسن حسینی سردبیر
3 محدثه یزدانی مدیر داخلی
4 A.R .Mermut اعضای هیات تحریریه
5 M Akbarinia اعضای هیات تحریریه
6 اسماعیل کهرم اعضای هیات تحریریه
7 M Özturk اعضای هیات تحریریه
8 Mohd Hasmadi Ismail اعضای هیات تحریریه
9 N. Valeriu Nicoloscu اعضای هیات تحریریه
10 D.A .Scott اعضای هیات تحریریه
11 H Korjus اعضای هیات تحریریه
12 نصرت صفائیان اعضای هیات تحریریه
13 مریم شکری اعضای هیات تحریریه
14 Hazandy AbdUl Hamid اعضای هیات تحریریه
15 بهرام حسن زاده کیابی اعضای هیات تحریریه
16 محمدتقی دستورانی اعضای هیات تحریریه
17 مسعود طبری اعضای هیات تحریریه
18 ا متاجی اعضای هیات تحریریه
19 Azlizam Aziz اعضای هیات تحریریه
20 نقی شعبانیان اعضای هیات تحریریه
21 جمشید منصوری اعضای هیات تحریریه
22 امیرحسام حسنی اعضای هیات تحریریه
23 Manohar Mariapan اعضای هیات تحریریه
24 Gobinath Ravindran اعضای هیات تحریریه
25 رضا اخوان اعضای هیات تحریریه
26 Kamal Abd-Elhady اعضای هیات تحریریه