مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Nuts Journal of Nuts
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijnrs.damghaniau.ac.ir/
دفتر مجله دامغان
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2383-319X
شاپا الکترونیکی 2383-3416
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal.nuts@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijnrs.damghaniau.ac.ir/ju.rss https://scholar.google.com/citations?user=-eTLhh4AAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین عباسپور مدیر مسئول
2 حسین افشاری مدیر داخلی
3 داراب حسنی سردبیر
4 غلامحسین داوری نژاد اعضای هیات تحریریه
5 علی ایمانی اعضای هیات تحریریه
6 حسین حکم آبادی اعضای هیات تحریریه
7 سیدمحمدعلی رضوی اعضای هیات تحریریه
8 کوروش وحدتی اعضای هیات تحریریه
9 Tiziano Caruso اعضای هیات تحریریه
10 Pedro Martínez-Gómez اعضای هیات تحریریه
11 Louise Ferguson اعضای هیات تحریریه
12 Damiano Avanzato اعضای هیات تحریریه
13 هاشم اخلاقی ویراستار ادبی نشریه
14 سمانه مروی زاده کارشناس نشریه