مشخصات نشریه
عنوان نشریه حفاظت منابع آب و خاک
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Soil and Water Resources Conservation
آدرس وب سایت نشریه http://wsrcj.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7480
شاپا الکترونیکی 2251-7480
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه wsrcj@hotmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://wsrcj.srbiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 2 - دی 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین بابازاده سردبیر
2 ابراهیم پذیرا مدیر مسئول
3 مهدی سرائی تبریزی مدیر داخلی
4 حسن احمدی اعضای هیات تحریریه
5 ابراهیم پذیرا اعضای هیات تحریریه
6 حسین بابازاده اعضای هیات تحریریه
7 سهراب حجام اعضای هیات تحریریه
8 علی سلاجقه اعضای هیات تحریریه
9 جمال محمد ولی سامانی اعضای هیات تحریریه
10 حسین صدقی اعضای هیات تحریریه
11 مهدی همایی اعضای هیات تحریریه