مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش‌نامه کشاورزی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jar.tiau.ac.ir/
دفتر مجله تاکستان
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9279
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Agri-pajoheshname@tiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 2 - تابستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدعلیرضا ولدآبادی مدیر مسئول
2 سیدعلیرضا ولدآبادی سردبیر
3 مهرزاد علیمحمدی مدیر داخلی
4 علی اصغر زینانلو اعضای هیات تحریریه
5 حمید مدنی اعضای هیات تحریریه
6 سیدعلیرضا ولدآبادی اعضای هیات تحریریه
7 داراب حسنی اعضای هیات تحریریه
8 اسلام مجیدی هروان اعضای هیات تحریریه
9 امیرحسین شیرانی راد اعضای هیات تحریریه