مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات حشره‌شناسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Entomological Research
آدرس وب سایت نشریه http://jer.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / گیاه پزشکی
عنوان کوتاه نشریه JER
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4668
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه entomology@iau-arak.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 2 - تابستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI Master List
توضیحات iau.arak.Entomology@gmail.com
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رضا وفایی شوشتری مدیر مسئول
2 ابراهیم سلیمان نژادیان سردبیر
3 الهام صنعتگر مدیر داخلی
4 غلامرضا رسولیان اعضای هیات تحریریه
5 مسعود اربابی اعضای هیات تحریریه
6 حسین فرازمند اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا رضاپناه اعضای هیات تحریریه
8 ابراهیم ابراهیمی اعضای هیات تحریریه
9 سید حسین حجت اعضای هیات تحریریه
10 علی اصغر طالبی اعضای هیات تحریریه
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دفتر مجله
12 الهام صنعتگر ویراستار ادبی
13 ابراهیم سلیمان نژادیان ویراستار انگلیسی