مشخصات نشریه
عنوان نشریه زراعت و اصلاح نباتات
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://iapb.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8485
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه d_habibi2004@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 3 - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد رضا اردکانی مدیر مسئول
2 داوود حبیبی سردبیر
3 خداداد مصطفوی مدیر داخلی
4 عبدالله محمدی دبیر تخصصی
5 داوود حبیبی اعضای هیات تحریریه
6 سعید وزان اعضای هیات تحریریه
7 محمد رضا بی همتا اعضای هیات تحریریه
8 اسلام مجیدی هروان اعضای هیات تحریریه
9 داریوش فتح الله طالقانی اعضای هیات تحریریه