مشخصات نشریه
عنوان نشریه پاتوبیولوژی مقایسه‌ای
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jcp.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5962
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jcp@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://jcp.srbiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره شماره1 (پیاپی 64) - فروردین 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمد اصغری مدیر مسئول
2 پژمان مرتضوی سردبیر
3 پرویز تاجیک اعضای هیات تحریریه
4 ایرج پوستی اعضای هیات تحریریه
5 پزمان مرتضوی اعضای هیات تحریریه
6 پرویز شایان اعضای هیات تحریریه
7 احمد اصغری اعضای هیات تحریریه
8 محمود جمشیدیان اعضای هیات تحریریه
9 محمدجواد قراگوزلو اعضای هیات تحریریه
10 صادق رهبری اعضای هیات تحریریه
11 هادی کیوانفر اعضای هیات تحریریه
12 تقی زهرایی‌صالحی اعضای هیات تحریریه
13 مهرداد مهری اعضای هیات تحریریه
14 حسن گیلانپور اعضای هیات تحریریه
15 فرهنگ ساسانی اعضای هیات تحریریه