مشخصات نشریه
عنوان نشریه اکوبیولوژی تالاب
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه https://jweb.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-214X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه wetland@iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=Qv2xyKwAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 44 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مژگان خدادادی مدیر مسئول
2 شهربانو عریان سردبیر
3 احمد سواری مدیر داخلی
4 مژگان خدادادی اعضای هیات تحریریه
5 شهربانو عریان اعضای هیات تحریریه
6 فروغ پاپهن اعضای هیات تحریریه
7 رحیم پیغان اعضای هیات تحریریه
8 امیرحسین جاوید اعضای هیات تحریریه
9 نعمت الله جعفر زاده حقیقی فر اعضای هیات تحریریه
10 رمضانعلی خاوری نژاد اعضای هیات تحریریه
11 حسن زارع مایوان اعضای هیات تحریریه
12 میر مسعود سجادی اعضای هیات تحریریه
13 احسان کامرانی اعضای هیات تحریریه
14 غلامحسین محمدی اعضای هیات تحریریه
15 تورج ولی نسب اعضای هیات تحریریه
16 رویا مافی غلامی اعضای هیات تحریریه
17 ابوالفضل عسکری ساری اعضای هیات تحریریه
18 محمود کرمی اعضای هیات تحریریه
19 مژگان خدادادی دستیار سردبیر
20 سولماز دشتی ویراستار ادبی
21 نسترن ملازاده ویراستار انگلیسی
22 رضا حکیمی مفرد مدیر اجرایی