مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات علوم و مهندسی جنگل
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Research Journal of Forest Science and Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://jfres.iaubushehr.ac.ir/
دفتر مجله بوشهر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7272
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jfres@iaubushehr.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jpll.iaubushehr.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 2 - تابستان 1390
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 اسماعیل کوه گردی مدیر مسئول
2 قوام الدین زاهدی امیری سردبیر
3 اسماعیل کوه گردی اعضای هیات تحریریه
4 رضا اخوان اعضای هیات تحریریه
5 مقصود اکبرزاده اعضای هیات تحریریه
6 اسداله متاجی اعضای هیات تحریریه
7 پیمان عطارد اعضای هیات تحریریه
8 سید یوسف عرفانی فرد اعضای هیات تحریریه
9 محمد ساکی انتظامی گرافیست
10 محمد ساکی انتظامی صفحه آرا