مشخصات نشریه
عنوان نشریه Agricultural Marketing and Commercialization
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://amc.iiau.ac.ir/
صاحب امتیاز اسلامشهر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-23
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 2 - دی 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سحر ده یوری مدیر مسئول
2 ولی بریم نژاد اعضای هیات تحریریه
3 سید جمال فرج اله حسینی اعضای هیات تحریریه
4 مهدی میردامادی اعضای هیات تحریریه
5 رضا مقدسی اعضای هیات تحریریه
6 MORTEZA HAGHIRI اعضای هیات تحریریه
7 Omid Noroozi اعضای هیات تحریریه
8 غلامرضا رسولیان کسرینه اعضای هیات تحریریه
9 سید محمود اخوت اعضای هیات تحریریه
10 حسین زاهدی اعضای هیات تحریریه
11 طوبی امیر عضدی اعضای هیات تحریریه