مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijrowa.khuisf.ac.ir/
دفتر مجله اصفهان (خوراسگان)
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2195-3228
شاپا الکترونیکی 2251-7715
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jrowa2011@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijrowa.khuisf.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 2 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات https://scholar.google.com/citations?user=Kx3eaWcAAAAJ&hl=en_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین پورمقدس سردبیر
2 پیام نجفی مدیر مسئول
3 هادی رانژاد مدیر داخلی
4 فریدا ایرجی مدیر اجرایی
5 مهران هودجی اعضای هیات تحریریه
6 سید حسن طباطبائی اعضای هیات تحریریه
7 حسین کاظمیان اعضای هیات تحریریه
8 نورالله میرغفاری اعضای هیات تحریریه
9 محمد فضیلتی اعضای هیات تحریریه
10 محمد نجفی اعضای هیات تحریریه
11 ایرج الله دادی اعضای هیات تحریریه
12 اکساندرا مارتینوا ونکلی اعضای هیات تحریریه
13 محمد امین اعضای هیات تحریریه
14 رالی کینمن اعضای هیات تحریریه
15 جاکوب گنولیس اعضای هیات تحریریه
16 لی چو اعضای هیات تحریریه
17 ماری آنجلا دیاکونو اعضای هیات تحریریه
18 سورندرا سوتار اعضای هیات تحریریه
19 Peter von Fragstein und Niemsdorff اعضای هیات تحریریه
20 Ta Yeong Wu اعضای هیات تحریریه
21 Jorge Domínguez اعضای هیات تحریریه