مشخصات نشریه
عنوان نشریه زیست شناسی دریا
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jmb.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-1410
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه marine_biology@iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=_opE0EsAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 46 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مژگان خدادادی مدیر مسئول
2 محمود بهمنی سردبیر
3 مهران جواهری بابلی مدیر داخلی
4 مژگان خدادادی خدادادی اعضای هیات تحریریه
5 محمود بهمنی اعضای هیات تحریریه
6 رحیم پیغان اعضای هیات تحریریه
7 مهران جواهری بابلی اعضای هیات تحریریه
8 ابوالقاسم کمالی اعضای هیات تحریریه
9 احسان کامرانی اعضای هیات تحریریه
10 میر مسعود سجادی اعضای هیات تحریریه
11 فروغ پاپن اعضای هیات تحریریه
12 شکوفه رنجبر کارشناس نشریه