مشخصات نشریه
عنوان نشریه آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jvcp.iaut.ac.ir/
دفتر مجله تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-4746
شاپا الکترونیکی 2476-6984
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه iaut.jvs@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=4p7wNvEAAAAJ&hl=en&authuser=1
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 1 (57) بهار - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ودود رضویلر مدیر مسئول
2 داریوش مهاجری سردبیر
3 علی حسن پور مدیر داخلی
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دفتر مجله
5 علی حسن پور اعضای هیات تحریریه
6 علی رضایی اعضای هیات تحریریه
7 ایرج سهرابی حقدوست اعضای هیات تحریریه
8 داریوش مهاجری اعضای هیات تحریریه
9 محدقلی نادعلیان اعضای هیات تحریریه
10 ُسعید نظیفی اعضای هیات تحریریه
11 احمد نعمت الهی اعضای هیات تحریریه
12 داود کاظمی ویراستار انگلیسی
13 وحیده رضایی کارشناس نشریه
14 یونس انزابی دبیر تخصصی