مشخصات نشریه
عنوان نشریه به زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله چالوس
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9734
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه agrinatural.iauc@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 90 - شماره 9 - پاییز 1390
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مرتضی سام دلیری مدیر مسئول
2 نادعلی باباییان جلودار سردبیر
3 سید امیرعباس موسوی میرکلایی مدیر داخلی
4 سید امیرعباس موسوی میرکلایی ویراستار ادبی نشریه
5 هایده مهرایی ویراستار انگلیسی
6 توفیق احمدی اعضای هیات تحریریه
7 نادعلی باباییان جلودار اعضای هیات تحریریه
8 فرزاد پاک نژاد اعضای هیات تحریریه
9 همت الله پیردشتی اعضای هیات تحریریه
10 مرتضی سام دلیری اعضای هیات تحریریه
11 الهیار فلاح اعضای هیات تحریریه
12 سید کمال کاظمی تبار اعضای هیات تحریریه