مشخصات نشریه
عنوان نشریه اکوسیستم‌های طبیعی ایران اکوسیستم‌های طبیعی ایران
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://neijournal.iaunour.ac.ir/
دفتر مجله نور
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-2026
شاپا الکترونیکی 2322-2026
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal.nei@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 4 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دفتر مجله
2 صدرالدین متولی مدیر مسئول
3 سید محسن حسینی سردبیر
4 خدیجه مهدوی مدیر داخلی
5 علی اکبر مشایخ مدیر اجرایی
6 خدیجه مهدوی ویراستار انگلیسی
7 مسعود روحانی ویراستار ادبی نشریه
8 مسلم اکبری نیا اعضای هیات تحریریه
9 شمس الله ایوبی اعضای هیات تحریریه
10 هاشم حبشی اعضای هیات تحریریه
11 سید محسن حسینی اعضای هیات تحریریه
12 علی سلاجقه اعضای هیات تحریریه
13 شعبان شتایی اعضای هیات تحریریه
14 شعبانعلی غلامی اعضای هیات تحریریه
15 صدرالدین متولی اعضای هیات تحریریه
16 حمیدرضا مرادی اعضای هیات تحریریه
17 جلال محمودی اعضای هیات تحریریه
18 محمد مهدوی اعضای هیات تحریریه
19 محمد مهدی حسین زاده اعضای هیات تحریریه
20 علی اکبر عباسی اعضای هیات تحریریه
21 جواد طباطبایی یزدی اعضای هیات تحریریه
22 محمد حسن جوری ویراستار