مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های بالینی دام های بزرگ
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.iausdj.ac.ir/vmj/
دفتر مجله سنندج
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9783
شاپا الکترونیکی 1735-9783
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه vmj@iausdj.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 93 - شماره 3 - تابستان 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اصغر بهاری مدیر مسئول
2 محمد قلی نادعلیان سردبیر
3 علی پارسا خانقاه مدیر اجرایی
4 شاهین فکور جانشین سردبیر
5 نادر اسماعیل نسب اعضای هیات تحریریه
6 علی نقی جدی اعضای هیات تحریریه
7 ناهید حق نظری اعضای هیات تحریریه
8 داود شریفی اعضای هیات تحریریه
9 سید مرتضی علوی شوشتری اعضای هیات تحریریه
10 شاهین فکور اعضای هیات تحریریه
11 محمد قلی نادعلیان اعضای هیات تحریریه
12 محمد نوری اعضای هیات تحریریه
13 عباس وشگینی اعضای هیات تحریریه
14 لقمان اکرادی ویراستار ادبی نشریه
15 قاصدک یزدانپرست تایپیست
16 علی پارسا مدیر داخلی