مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات بذر تحقیقات بذر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Seed Research
آدرس وب سایت نشریه http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/
صاحب امتیاز گرگان
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2665-2383
شاپا الکترونیکی 2252-096
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jsst-iau@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 32 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین عجم نوروزی مدیر مسئول
2 افشین سلطانی سردبیر
3 هدیه مصنعی مدیر داخلی
4 کاظم قاسمی گلعذانی اعضای هیات تحریریه
5 رضا توکل افشاری اعضای هیات تحریریه
6 الیاس سلطانی اعضای هیات تحریریه
7 ناصر لطفی اعضای هیات تحریریه
8 مه لقا قربانی اعضای هیات تحریریه
9 حمید رضا صادقی پور اعضای هیات تحریریه
10 محمد پهلوانی اعضای هیات تحریریه