مشخصات نشریه
عنوان نشریه هیستوبیولوژی دامپزشکی هیستوبیولوژی دامپزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir/
دفتر مجله شوشتر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه jvh
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322_4452
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه m.histobiology@iau-shoushtar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 3 - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مسعود سلطانی الوار مدیر مسئول
2 بیژن رادمهر سردبیر
3 مهدی توانا مدیر داخلی
4 ایرج پوستی اعضای هیات تحریریه
5 رضا رنجبر اعضای هیات تحریریه
6 محمدتقی شیبانی اعضای هیات تحریریه
7 یزدان مظاهری اعضای هیات تحریریه
8 رحیم پیغان اعضای هیات تحریریه
9 علی شهریاری اعضای هیات تحریریه
10 محمد حسینی اعضای هیات تحریریه
11 مهدی زارعی اعضای هیات تحریریه
12 سعد گورانی نژاد اعضای هیات تحریریه
13 آرش خردمند اعضای هیات تحریریه
14 امین جایدری اعضای هیات تحریریه
15 امید دزفولیان اعضای هیات تحریریه