مشخصات نشریه
عنوان نشریه هیستوبیولوژی دامپزشکی هیستوبیولوژی دامپزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jvh.iau-shoushtar.ac.ir/
صاحب امتیاز شوشتر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه jvh
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322_4452
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه m.histobiology@iau-shoushtar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 2 - مهر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مسعود سلطانی الوار مدیر مسئول
2 بیژن رادمهر سردبیر
3 مهدی توانا مدیر داخلی
4 ایرج پوستی اعضای هیات تحریریه
5 رضا رنجبر اعضای هیات تحریریه
6 محمدتقی شیبانی اعضای هیات تحریریه
7 یزدان مظاهری اعضای هیات تحریریه
8 رحیم پیغان اعضای هیات تحریریه
9 علی شهریاری اعضای هیات تحریریه
10 رویا ذکاوتی اعضای هیات تحریریه
11 مهدی توانا اعضای هیات تحریریه
12 محمد حسینی اعضای هیات تحریریه
13 سیده زینب پیغمبر زاده اعضای هیات تحریریه
14 علی باقر پور اعضای هیات تحریریه
15 بهادر برد شیری اعضای هیات تحریریه
16 الهام صالحی اعضای هیات تحریریه