مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Rangeland Science
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.rangeland.ir/
دفتر مجله بروجرد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه JRS
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9996
شاپا الکترونیکی 2423-642X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه rangelandscience@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.rangeland.ir/ju.rss آدرس اسکالر: https://scholar.google.com/citations?user=zgWBUGsAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 1 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات لازم به ذکر است که جلد نشریه در هر بار انتشار تغییر می یابد
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی آریاپور مدیر مسئول
2 علی اشرف جعفری سردبیر
3 الهه کرمی مدیر اجرایی
4 حسین ارزانی اعضای هیات تحریریه
5 لوچلان هوگ فراسر اعضای هیات تحریریه
6 منصور مصداقی اعضای هیات تحریریه
7 نصرت ا... صفائیان اعضای هیات تحریریه
8 ژونهان شانگ اعضای هیات تحریریه
9 مریم شکری اعضای هیات تحریریه
10 آلبا اولوفینمیلائو اعضای هیات تحریریه
11 محسن محسنی ساروی اعضای هیات تحریریه
12 مهدی فرحپور اعضای هیات تحریریه
13 فاضل امیری اعضای هیات تحریریه
14 حمید رضا محرابی اعضای هیات تحریریه
15 حسن جوری اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
16 مرضیه عسگری صفحه آرا
17 گلناز خردمند کارشناس نشریه
18 سمیرا پارسا ویراستار انگلیسی