مشخصات نشریه
عنوان نشریه گیاه‌پزشکی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Plant protection journal
آدرس وب سایت نشریه http://ppj.iaushiraz.ac.ir/
صاحب امتیاز شیراز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3114
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ppj@iaushiraz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 1 - دی 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 هادی استوان مدیر مسئول
2 ساسان قاسمی سردبیر
3 شهرام حسامی مدیر داخلی
4 هادی استوان اعضای هیات تحریریه
5 حسن پاک نیت اعضای هیات تحریریه
6 حسام الدین رمضانی اعضای هیات تحریریه
7 حمید عبداللهی اعضای هیات تحریریه
8 مجید فلاح زاده اعضای هیات تحریریه
9 ساسان قاسمی اعضای هیات تحریریه
10 اکبر کارگر بیده اعضای هیات تحریریه
11 محمد صادق باقری ویراستار انگلیسی
12 مجتبی جهانشاهی کارشناس نشریه