مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های اقتصاد روستا
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://ruraleconomics.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه پژوهش های اقتصاد روستا
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-6446
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه rureconres@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 8 - تابستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بیتا رحیمی بدر مدیر مسئول
2 ولی بریم نژاد سردبیر
3 رویا اشراقی مدیر داخلی
4 داود ثمری اعضای هیات تحریریه
5 مهدی میردامادی اعضای هیات تحریریه
6 محمد بخشوده اعضای هیات تحریریه
7 مقتدی هاشمی پرست اعضای هیات تحریریه
8 حسین شعبانعلی فمی اعضای هیات تحریریه
9 ولی بریم نژاد اعضای هیات تحریریه
10 مصطفی ازکیا اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا محسنی تبریزی اعضای هیات تحریریه