مشخصات نشریه
عنوان نشریه گیاه‌پزشکی کاربردی گیاه‌پزشکی کاربردی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://plant.iauvaramin.ac.ir/
دفتر مجله ورامین
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8371
شاپا الکترونیکی 2423-7027
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه app@iauvaramin.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 2 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد ترابی سردبیر
2 مژده ملکی مدیر مسئول
3 ثمین صدیق مدیر داخلی
4 سید محمد اشکان اعضای هیات تحریریه
5 اسدالله آقامیرکریمی اعضای هیات تحریریه
6 زهرا تنهامعافی اعضای هیات تحریریه
7 غلامرضا رسولیان اعضای هیات تحریریه
8 نوح شهرآئین اعضای هیات تحریریه
9 منصوره میرابوالفتحی اعضای هیات تحریریه
10 مسعود اربابی اعضای هیات تحریریه